Makale ve Yayınlar

Araç değer kaybı nedir ?

Araç değer kaybı, aracın hasar gördükten sonra kaybettiği değerdir. Bir araç hasar aldığında, tamir edilmesine rağmen önceden sahip olduğu değeri kaybedebilir. Çünkü hasarlı bir aracın, hiç hasar almamış bir araç kadar güvenli ve sağlam olmadığına inanılır. Ayrıca, hasarlı bir araçta yürüyen aksam veya kaporta gibi parçaların değiştirilmiş olması, aracın orijinalliğini ve kalitesini etkileyebilir. Araç değer kaybı genellikle iki şekilde hesaplanır: Anlık değer kaybı: Aracın hasar gördüğü andan itibaren kaybettiği değerdir. Bu değer, aracın piyasa değeri ile hasar sonrası aracın piyasa değeri arasındaki fark olarak hesaplanır. Kalıcı değer kaybı: Aracın hasar görmesi nedeniyle kalıcı olarak kaybettiği değerdir. Bu değer, aracın piyasa değeri ile tamir sonrası aracın piyasa değeri arasındaki fark olarak hesaplanır. Araç değer kaybı, aracın hasarlı geçmişini gösteren bir raporla birlikte satıldığında, aracın satış değerini düşürebilir. Bu nedenle, bir araç satın alırken veya satarken aracın değer kaybı durumu hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Ayrıca, bir aracın tamir edilmesi ve eski değerine geri dönmesi, aracın değer kaybını önlemek için yeterli olmayabilir. Araç değer kaybı hesaplanırken genellikle iki yöntem kullanılır: Anlık değer kaybı ve kalıcı değer kaybı. Anlık Değer Kaybı: Anlık değer kaybı, aracın hasarlı olduğu andan itibaren kaybettiği değerdir. Bu yöntemle hesaplama yapmak için, aracın hasar öncesi piyasa değeri ile hasar sonrası piyasa değeri arasındaki fark hesaplanır. Bu fark, aracın anlık değer kaybıdır. Ancak, bu yöntemle hesaplanan değer kaybı, aracın tamir edildikten sonra herhangi bir değer kaybı yaşamayacağı varsayımına dayanır. Kalıcı Değer Kaybı: Kalıcı değer kaybı, aracın hasarlı olduğu nedenle kalıcı olarak kaybettiği değerdir. Bu yöntemle hesaplama yapmak için, aracın hasar öncesi piyasa değeri ile tamir edildikten sonra aracın piyasa değeri arasındaki fark hesaplanır. Bu fark, aracın kalıcı değer kaybıdır. Kalıcı değer kaybı, aracın tamir edildikten sonra bile hasarlı geçmişinden dolayı daha düşük bir satış fiyatına sahip olacağı varsayımına dayanır. Araç değer kaybı hesaplanırken, aracın yaşı, kilometresi, marka ve modeli gibi faktörler de dikkate alınır. Ayrıca, değer kaybı hesaplamasında kullanılacak verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, aracın değer kaybı hesaplanırken, bir araç değerleme uzmanından yardım almak faydalı olabilir. Araç değer kaybı, aracın bir hasar sonrası değer kaybını ifade eder. Hasar, aracın çarpılması, devrilmesi, yanması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Hasar sonrası aracın değeri, hasar öncesi değerine göre düşük olacaktır. Değer kaybı, aracın piyasa değerindeki düşüşü ifade eder ve aracın hasarlı geçmişinden dolayı daha az değerli olduğu düşünüldüğünde gerçekleşir. Araç değer kaybı, birçok ülkede sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Sigorta poliçesi, aracın tamir edilmesi için ödeme yapabilir, ancak tamir edilen aracın piyasa değeri, hasar öncesi değerine göre daha düşük olacağı için araç sahibi zarar görebilir. Bu durumda, sigorta poliçesi, aracın değer kaybını da karşılayabilir. Araç değer kaybı kapsamı, aracın hasarlı geçmişi nedeniyle daha az değerli olduğu durumları kapsar. Ancak, değer kaybı kapsamı, aracın yaşına, kilometresine, marka ve modeline göre değişebilir. Ayrıca, bazı durumlarda, aracın tamir edilmesi veya yedek parça değişimi gibi işlemler yapılmadığı sürece, değer kaybı ödenebilir. Araç değer teminat tutarı, ülkelere ve sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, aracın marka ve modeli, yaşı, kilometresi gibi faktörler de değer teminat tutarını etkileyebilir. Türkiye'de, genellikle araç değer teminat tutarı, aracın hasar öncesi rayiç bedelinin belirli bir oranı olarak belirlenir. Bu oran genellikle %80 ila %100 arasında değişebilir. Ayrıca, aracın yaşına ve kilometresine göre değişen oranlar da mevcuttur. Örneğin, bir aracın hasar öncesi değeri 100.000 TL ise, değer teminat tutarı %80 oranında belirlenirse, sigorta poliçesi kapsamında aracın maksimum değeri 80.000 TL olur. Ancak, bazı sigorta şirketleri farklı oranlar da kullanabilirler. Bunun yanı sıra, aracın yaşına göre değişen oranlar da mevcuttur. Örneğin, 5 yaşından büyük bir araç için değer teminat tutarı, daha düşük bir oranda belirlenebilir. Sigorta poliçesi kapsamında belirlenen araç değer teminat tutarı, aracın hasar gördüğü durumlarda, sigorta şirketi tarafından hasar öncesi belirlenen değer ile arasındaki farkı karşılar. Ancak, yine de sigorta şirketleri ve poliçeler arasında farklılıklar olabileceğinden, her zaman sigorta poliçesi detaylarına dikkat etmek faydalı olacaktır.