Makale ve Yayınlar

Kıdem Tazminatı nedir ?

Kıdem tazminatı, çalışanın işvereni tarafından işten çıkarılması durumunda ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

  1. Çalışma süresi: Çalışanın işverende kaç yıl çalıştığı hesaplanır. Çalışma süresi, tam yıl olarak hesaplanır. Örneğin, 5 yıl 11 ay 20 günlük çalışma süresi 5 tam yıl olarak hesaplanır.

  2. Brüt ücret: Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın son brüt ücreti dikkate alınır. Burada brüt ücret, vergi ve sigorta kesintileri öncesi ücrettir.

  3. Kıdem tazminatı hesaplama katsayısı: Kıdem tazminatı hesaplama katsayısı, çalışanın kıdemine göre değişir ve yasal düzenlemelere göre belirlenir.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (Brüt ücret x Çalışma süresi x Kıdem tazminatı hesaplama katsayısı) / 12

Örneğin, bir çalışan 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştıktan sonra işten çıkarılmış ve son brüt ücreti 3.000 TL olsun. Kıdem tazminatı hesaplama katsayısı 1,25 olsun. Bu durumda, hesaplama şöyle yapılabilir:

  • Çalışma süresi: 10 yıl
  • Brüt ücret: 3.000 TL
  • Kıdem tazminatı hesaplama katsayısı: 1,25
  • Kıdem tazminatı: (3.000 TL x 10 yıl x 1,25) / 12 = 7.812,50 TL

Ancak, kıdem tazminatı hesaplaması bazı faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle, kıdem tazminatı hesaplaması için ilgili yasalara bakılması gereklidir.