Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında belirttiğimiz çalışma alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. 

  • Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilecek neticelendirmesi.
  • Tapu Kaydının iptali ve tescil talepli gayrimenkul davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi
  • Kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. 
  • Paydaşlar arasında ortaklığın giderilmesi
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları
  • Taşınmazın 3.kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil davası,

Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku