Hizmetlerimiz

İcra - İflas Hukuku

Uğur Hukuk Bürosu, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.

İcra - İflas Hukuku