Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku alanında çalışmalarımızda yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da dikkate alarak hukuk hizmet sunmaktayız.

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Ücreti Hesaplaması,Ücret Tespiti,
 • Hafta Tatili Ücreti,Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ,Yıllık İzin Ücreti ,Hesaplamaları,
 • Kıdem Tazminatı İhbar TazminatıHesaplamaları,
 • Kötüniyet Tazminatı,Sendikal Tazminat,
 • Eşit Davranma Borcu ve Ayrımcılık Tazminatı,
 • İş güvencesi ve iş güvencesinden kaynaklanan işçilik alacakları hesaplamaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
 • Asıl İşveren ve Altişveren ilişkisinde İşçilik alacakları,Cezai Şart,İkale (Bozma) Sözleşmesi,.
 • İşe iade davası ve işe iade davası sonucu hesaplamalar,
 • Hizmet tespiti davaları,Meslek Hastalığı ve Ölümlü ve yaralanmalı iş kazası tazminat davaları,
 • Bu konularda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku