Hizmetlerimiz

Miras Avukatı Bakırköy

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde , bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Sunduğumuz hizmetler ise şunlardır;

  • Vasiyetname Hazırlanması
  • Vasiyet Nameye İtiraz
  • Miraz paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması ve mirasçılara hususi danışmanlık hizmetinin sunulması
  • Mirastan mal kaçırma davası
  • Mirasta tenkis ve denkleştirme davaları
  • Muris muvazaasına dayalı tapı iptali davaları,
  • Her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetleri.

Miras Avukatı Bakırköy