Kurumsal

Misyon & Vizyon

Misyonumuz / Vizyonumuz 

İstanbul Bakırköy 'de Arabulucu Avukat Erhan UĞUR tarafından kurulan Uğur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kurulduğu günden itibaren kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında gerçek kişi ve tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermeye başlayarak hızlı bir gelişme kaydetmiştir.Hukuk Büromuz ulusal ve uluslararası alanda yerli ve yabancı şirketler ile gerçek şahıslara sürekli güncellenen hukuk sistemine uygun olarak güven, kalite ve tecrübeyi ön planda tutarak Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından birisi haline gelmeyi amaçlamakta ve bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.Uyuşmazlıkları sadece dava açma yoluyla değil, arabuluculuk , sulh ve uzlaşma,tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Kurulduğu günden beri geniş bir çerçevede hukuk hizmeti sunmaya başlayan Uğur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu en verimli şekilde çözüme ulaşmak için araştırma ve çalışma yapmanın yanı sıra akademisyenler ve hukuk bürolarıyla da işbirliği içerisindedir. 

Vermiş olduğumuz hukuk hizmetini yenilikçi, çözüm odaklı, çağdaş, yaklaşımla ve uzmanlıkla ''Başarı güvenle gelir'' prensibi kapsamında müvekkillerimize sunmaktır.Bu bağlamda hukuk büromuz, müvekkilleriyle karşılıklı güven ilişkisinin kurulmasını, açık ve şeffaf bir şekilde müvekkilleriyle istişare edip değerlendirerek, mevcut uyuşmazlıkların çözümü için başlangıçtan sonuca ulaşana dek birebir ilgilenilmesini,bu kapsamda sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasının etkin bir şekilde kullanılmasını, profesyonel yönetim anlayışını, detaylı çalışmayı, bilgilendirmeyi, teknoloji kullanımını ve paylaşımını esas alan bir anlayışla,ihtiyaç duyulan tüm konularda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışarak sektöründe lider bir hukuk bürosu olmayı kendine amaç edinmiştir. Değişen koşullara uyum sağlayarak ve hukuk mesleğine azami saygıyı göstererek sürekli olarak mesleki açıdan gelişen ekibimizle müvekkillerimize önümüzdeki yıllarda da üstün hizmet vermeğe devam etmekte kararlıyız. Bugüne kadar dürüstlük, çalışkanlık ve müvekkillerimize  ve hukuk mesleğine olan saygı prensibi kapsamında  bu güne kadar edinmiş olduğumuz başarılarılardan mutlu ve gururluyuz. 

Uğur Hukuk Bürosu 'da çalışan ekip arkadaşlarımız İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ve Ferdi Kaza Poliçeleriyle sigortalanmış olup çalışma arkadaşlarımızın her türlü hak ve alacağı bu şekilde en üst düzeyde güvence altına alınmıştır.Yine Müvekkillerimize verilen hizmetlerin tümü Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi ile sigortalanmış olup müvekkillerimizin her türlü hak ve alacağı da bu şekilde en üst düzeyde güvence altına alınmıştır.

Büromuz çalışma alanı olarak özellikle; Sigorta Hukuku ; Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, İcra ve İflas, Finans, İş,Hukuku , Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Gayrimenkul, Tapu İptal ve Tescil, Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Uygulamaları Nedeniyle Bedele Dönüştürme, Ticaret, Sigorta Hukuku, Aile, Sağlık, Tazminat, Bilişim ve Ceza Hukuku alanlarında olmak üzere bedeni zararların tazminine ilişkin davalar,Bedeni Hazar Tazmintları ,İş Kanunu Kapsamında İş Kazası Ve İşçilik Alacakları ve buna ilişkin Tazminat Davaları, Hekim-Doktor sorumluluğu, acentelik işlem ve sözleşmelerinden kaynaklanan davalar gibi birçok alanda geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.