Hizmetlerimiz

Yabancılar Hukuku

 

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukuku dur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı başta olmak üzere tatbik edilen mevzuatlar ve buna bağlı olarak uygulamada zorluklar doğmaktadır.

Yabancıların Türkiye’de kullanabileceği haklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

* Gayrimenkul Edinme Hakkı
* Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı
* Miras Hakkı
* Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları
* Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni
* Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları
* Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku
* Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü
* Sözleşme Yapma Hakkı
* Basın Özgürlüğü
* Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
* Kişi Dokunulmazlığı

Sınırdışı ( deport ) Kararları ve Giriş Yasakları

Ülkemizde bulunan yabancıların bugünlerde  en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan; 11.04.2013 tarihinde 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) sebebiyle Geri Gönderme merkezlerinde gözetim altında tutulan ve deport(sınırdışı) kararı verilen ülke vatandaşlarına hızlı bir şekilde yardım edilmekte ve gerekli davaları açılarak durumu uygun olanların serbest bırakılmaları sağlanmaktadır. 

Bu konuda her türlü hukiki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.

Yabancılar Hukuku