Hizmetlerimiz

İdare Hukuku

Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar 
Disiplin Soruşturmaları, İdari Mercilere Müracaat  Yolları Hakkında Danışmanlık

İdare Hukuku