Tazminat Hesaplama

Tazminat Hesaplama

Kurucusu ve Yöneticisi oldugumuz  ; www.PROHUKUK.com

PROHUKUK Nedir?  Ne işe yarar?

Online tazminat hesaplamalarınızı hızlı, sağlıklı ve doğru bir şekilde yapabileceğiniz, insan hatasına yer vermeyen, size özel tasarlanmış Web sitemize ücretsiz üye olabilir kaliteli ve güvenli işlemler yapabilirsiniz.

Prohukuk kullanıcıların zamandan ve enerjiden tasarruf etmelerine olanak sağlayan, modern hesaplama araçları ile anında sonuçlara ulaşabileceğiniz elverişli ve birçok kolaylığı beraberinde getiren Web uygulamasıdır. Prohukuk; işçi alacakları, sigorta hukuku ve iş kazaları sonucu oluşan Tazminat gibi üç farklı kategorisi ve bunun alt dallarıyla sağlıklı raporlamaları kullanıcılara sunar. Prohukuk Web sitesi, zamandan ve enerjiden tasarruf etmek isteyip anında kaliteli ve öz bilgiye ulaşmak isteyen, sadece bilirkişi ve hukukçulara yönelik fikir vermek ve kıyaslama yapmak için tasarlanmış bir Web sitesidir.

Sitemiz; 25 hesaplama aracı ile kaliteli hesaplar yaparak 1620 tamamlanmış raporuyla kullanıcılara hizmet vermiştir. Prohukuk web sitesi sayesinde 257 müşteriye fikir ve rapor sunulmuştur. Prohukuk’ta bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat /üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Online Tazminat Hesaplama

Tazminat Nedir?

Tazminat, hukuka aykırı işlem veya eylemler sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zararlara karşılık olarak ödenen bedel veya zarar ödencesidir. Tazminatın başlıca amacı, kişinin uğradığı zararı gidermektir. Tazminat maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılır. İş gücü kaybı, kazanç kaybı ve destekten yoksun kalma tazminatı dışında boşanmalara ve trafik kazalarına ilişkin tazminatlarda maddi kayıpları karşılamak için ödenir. Manevi tazminatlar ise sekize ayrılır. Örneğin açılan hakaret davalarında manevi tazminat talep edilmektedir. Kişilik hakları ile beden ve ruh sağlığının tamlığın ihlali de manevi tazminatlara örnek gösterilebilir. Tazminat bir kimsenin haksız fiil nedeniyle kendi kusuruyla, neden olduğu zararı ödeme yükümlülüğüdür. Tazminat kendiliğinden doğan bir borçtur. Borçlar hukukunun bir sonucudur. Eksiltilen şeyi yerine koymaktır. Tazminat kesinlikle bir ceza değildir. Haksız fiil bir hukuk kuralına veya yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaktır. Diğer tazminat türleri ise şu şekilde sıralanabilir ; Ceza hukukundan doğan tazminatlar, kötü niyet tazminatı, ihbar tazminatı ve yanlış tedavi sonucu oluşan zararları karşılamak için ödenmesi gereken tazminatlardır. Bu Tazminat hesaplamalarını insan hatasına yer vermeden yanlışsız bilgiyle kullanıcıya sunan kaliteli bir Web sitesidir Prohukuk.

 

PROHUKUK’TA ONLİNE TAZMİNAT HESAPLAMA ARAÇLARI

1­­­­­­­­­­­­- İşçi alacakları hesaplama aracı

 İşçi alacakları 4857 sayılı iş kanunda düzenlenmiş olup, işçinin emeği karşılığında ödenmesi gereken tazminatlardır. Kıdem tazminatı 4857 sayılı iş kanunu gereğince, çalışan işten çıkarıldığında işveren tarafından çalışma süresince ödenir. Bir işçinin çalıştığı iş yerinden kıdem tazminatı alabilmesi için o iş yerinde en az bir yıl süre ile çalışmış olması gerekmektedir. İşçi alacakları hesaplama aracı alt dalları şunlardır;  Kıdem ve İhbar tazminatı, yıllık izin ve hafta tatili ücreti tazminatı, Ulusal Bayram, Genel tatil ücreti,  Fazla mesai çalışma ücreti tazminatı, işe başlatma, Yer altı maden işçileri fazla mesai çalışma ücreti, Netten brüt, Brütten net ücreti, Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası)   ve Kademeli Gelir vergisi Hesaplama tazminat araçları ile alt dallarda sıralanabilir.   Hesaplama ve raporlama işlemleriniz kullanıcıların kişisel verileri kapsamında olup üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Prohukuk, web sitesi online tazminat hesaplama araçları ile müşterilerine her vakit ve zamanda ulaşma imkanı sunar. 

2­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- Sigorta Hukuku Bedeni Hasar Tazminatı Hesaplama Aracı

Trafik kazası ve benzeri durumlarda beden gücünün belli oranlarda yitirilmesi durumunda kişi yaşıtlarına oranla daha fazla güç veya efor harcamak durumundadır. İşte harcanan bu fazla güç (efor) kaybı yüzünden haksız eylemden zarar gören kişinin tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Meydana gelen bu hasarın sigorta şirketinde tazmin etmek için yaralı kişi veya kişilerin taburcu olduğuna dair hastane raporları, fatura veya makbuz beyan edilerek alınan tazminattır. Bedeni zarar tazminatı ise bedeni hasar olarak isimlerinden durum kişinin kısmen veya tamamen çalışmasına engel olabilecek şeklide zarar görmesidir. Bu durumda ileriye yönelik ekonomik açıdan sorun yaşayacak bireyler bedeni hasar tazminatı açabilirler.

Bedensel zararlar sonucunda kalıcı sakatlık veya geçici iş göremezlik gibi durumlar söz konusudur. Bedeni zarara uğrayan kişi ekonomik geleceğin zarar görmemesi ve  tedavi kayıplarından doğan kayıpları tazminat davası ile haksız fiil işleyen taraftan talep  edebilmektedir. Prohukuk araçlarından sigorta bedeni zarar tazminatı hesaplama araçları şunlardır; Sakatlık tazminatı, Çocuk için destekten kalma tazminatı, Trafik kazası kusur oranı belirleme, araç değer kaybı hesaplama, Kaza anındaki alkol Promil oranı belirleme, Maluliyet oranı belirleme,  Araç değer kaybı hesaplama( 1 nisan 2020 sonrası) hesaplama, Bakıcı gideri tazminatı hesaplama, Araba fren durma mesafesi hesaplama, Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kayıp oranı hesaplama gibi alt dalları vardır. Prohukukta hesaplama işlemleriniz kullanıcıların kişisel verileri kapsamında olup üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

3­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- İş Kazası Sonucu Tazminat Hesaplama Araçları

İş kazası sonucu tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olanıdır. İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır. İş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür istemlerde bulunabilmektedir. Maddi tazminata ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nda bulunmaktadır. Maddi tazminat kapsamında işçinin isteyebileceği masraflar kanunda sayılmıştır. Bunlara ilaveten kaza ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağı olması gerekmektedir. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken hususi işçinin kaza nedeniyle uğradığı ve işgücü kaybı nedeniyle gelecekte uğrayacağı zararların karşılanmasıdır.Tazminat hesaplamasında işçinin kaza geçirmemiş olsaydı elde edeceği gelir dikkate alınmaktadır. Bu hesaplamada aktif dönem ve pasif dönem hesapları da hesaplamaya dahil edilmektedir. Prohukuk ‘ ta iş kazası sonucu tazminat hesaplamaları alt dalları şunlardır;  İş kazası sakatlık durumunda bağlanacak maaş hesaplaması , sosyal güvenlik kurumu tarafından bağlanacak peşin sermaye değerini hesaplama( sakatlık durumu), iş kazası sonucu maluliyet tazminatı hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanacak peşin sermaye değerini hesaplama ( Vefat durumunda) gibi alt dalları kullanıcılara hizmet sunmaktadır. Prohukuk  ile hesaplama ve raporlama işlemleriniz kullanıcıların kişisel verileri kapsamında olup üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Prohukuk Web Uygulaması avantajları

Prohukuk web uygulaması sadece hukukçulara ve bilirkişilere (taraflara) yönelik fikir vermek ve kıyaslama yapmak üzere tasarlanmıştır. Tazminat hesabına ilişkin ‘ Özel Rapor’ istenildiğinde ücreti mukabilinde özel hesap raporu hazırlanarak adrese gönderilir. Prohukuk’ta ücretsiz araçlardan faydalanırken sistem kullanılabilirliği de oldukça etkilidir. Prohukuk ile CSO, TRH, PMF gibi karmaşık standartlarından arasında kaybolup saatlerce hatta günlerce süren yoğun hesaplardan kurtarır. Kullanıcılara zamandan tasarruf ederek kaliteli ve öz bilgiye ulaştırır. Prohukuk geleneksel yorucu araçlardan sıyrılıp as işlem ile çok işler başaran güçlü araçlarını kullanıcıların hizmetine sunar. Prohukuk UI/UX standartlarını benimseyen sektörün içinde yetişmiş kadrosu ile kullanıcı deneyimini en üstün seviyede tutar.Daha fazlası için...

 

https://prohukuk.com/