Özel Rapor (Mütalaa)

Hukuki Mütalaa ( Özel Rapor)SERTİFİKALAR - EĞİTİMLER    ;

                1-)  23.11.2012 Tarihinde ''Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Tarafından'' gerçekleştirilen 6 saatlik  ''Gelişmeler Işığında Destekten Yoksun Kalma Zararı ve Sigortacının Sorumluluğu''  katılım sertifikası.
                2-) 06.12.2014-21.12.2014 Tarihinde ''İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi'' tarafından verilen 45 saatlik ''Tazminat Hukuku Eğitimi-Tazminat Hukuku Eğitim Sertifikası''
                3-) 25.10.2014 - 09.11.2014 Tarihleri arasında ''Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'' tarafından verilen 45 Saatlik  ''Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi'' sertifikası.
                4-) 07.05.2016-29.05.2016 tarihleri arasında düzenlenen ''Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen 60 saatlik ''Trafik Kazaları Bilirkişiliği'' eğitim sertifikası.
                5-) 03.12.2016-11.12.2016 Tarihleri arasında ''İstanbul Zaim Üniversitesi'' tarafından düzenlenen 28 saatlik  ''İş Hukuku Bilirkişi Program Sertifikası''
                6-) 12.12.2015 Tarihinde ''Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'' tarafından düzenlenen ''Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar Semineri''  özel eğitim semineri katılım belgesi.
                7-) 27.12.2014-28.12.2014 Tarihleri arasında ''İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi '' tarafından düzenlenen 12 saatlik 1 ay süreli Tahkim Hakemleri Birliği Enstitüsünün Eğitim ve Öğretim Bölümü tarafından akredite edilen CIArb ''Milletlerarası Tahkim  Programı ''  Eğitimi katılım ve yazılı sınav başarı belgesi. 
               8-) 11.10.2007 Tarihinde 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitim'' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi '' eğitim semineri.
               9-)Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28.03.2015-19.04.2015 Tarihleri arasında düzenlenen Arabuluculuk Eğitim Sertifikası. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 07.02.2017 tarihli Arabuluculuk Yazılı ve Uygulamalı sınavı Başarı belgesi. Arabuluculuk Daire Başkanlığının 02.03.2017 Tarihli Arabuluculuk Belgesi.
              10-) 12.12.2017-16.12.2017 Tarihleri arasında ''İstanbul Zaim Üniversitesi'' tarafından düzenlenen 24 Saatlik  ''İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Sertifikası.
              11-) 17.12.2016 Anadolu Üniversitesi , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne ilişkin İşveren veya İşveren vekili Eğitimi katılım ve yazılı sınav başarı belgesi. 
              12-) 06.11.2017-09.11.2017 İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi 24 saatlik ''Bilirkişilik Temel Eğitimi'' Katılım Belgesi.
              13-) 27.11.2017 -12.12.2017 İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi 48 saatlik Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitim Katılım Belgesi.
              14-) 25.05.2016 -19.06.2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 60 Saatlik  ''Grafoloji - Sahte Belge Yazı ve İmza İnceleme Eğitimi katılım ve tamamlama sertifikası.
              15-) Başkent Üniversitesi ''35/A Uzlaşması'' uzaktan eğitim programı katılımı ve yazılı sınav başarı belgesi.
              16-)  ''Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'' tarafından düzenlenen ''Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı olarak Arabuluculuk ve Taraf Vekilliği'' semineri katılım belgesi.
              17-) ''Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'' tarafından düzenlenen ''Sağlık Hukuku'' semineri katılım belgesi.
              18-) 01.09.2015 - 30.09.2015 Tarihleri Arasında Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim  Uygulama ve araştırma merkezi 42 saatlik  ''Patent ve Marka Yönetimi'' Akredite Programı Uzmanlık Eğitim programı katılımı ve yazılı sınav başarı belgesi.
              19-)  Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
              20-)  ''Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'' tarafından düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Toprak Hukuku Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası, 
              21-) ''Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'' tarafından düzenlenen Türkiye Barolar Birliği ‘’ Enerji Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası
              22-) Türkiye Barolar Birliği ‘’ Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
              23-) Türkiye Barolar Birliği ‘’ Bilişim Suçları ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
              24-) Türkiye Barolar Birliği ‘’ Vergi Hukukunda Cezalar’’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
              25-) Türkiye Barolar Birliği ‘ ’Kentsel Dönüşüm ‘’ Özel Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
              26-) Türkiye Barolar Birliği ‘’İş Güvenliği ve İş Kazaları (Bilirkişilik) ‘’ Özel Eğitim Semineri,
              27-) Türkiye Barolar Birliği ‘’Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri,
              28-) Türkiye Barolar Birliği ‘’Kamu İhale Hukuku’’ Özel Eğitim Semineri,

              29-) 2016 yılı Haziran dönemi TÜRAVAK ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen ''Tüketici Hukuku'' uzaktan ileri eğitim programı katılımı ve yazılı sınav başarı belgesi.
             30-) 10.12.2019 Tarihli İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ''Birebir İş Hukuku Oturumları'' katılım sertifikası.

             31-) Ankara Barosu CMK Eğitim Semineri Katılım Sertifikası, Ankara Barosu Adli Yardım Semineri Katılım Sertifikası,

             32-) 2016 yılından beri Tazminat hesaplamalarının yapılmasına olanak sağlayan ve online tazminat sistemini içeren www.prohukuk.com sitesinin sahibi ve kurucusudur.

          Bilirkişilik alanında üstlenilen görevler ;


       2015 yılında 6408 Sicil Numarasıyla ; Ticaret Hukuku-Sigorta Hukuku- Trafik Kazaları - Hesap Bilirkişiliği Uzmanlık alanlarında Bilirkişilik görevi üstlenmiş bulunmaktayım.
       2016 yılında 8477 Başvuru No,9907 Sicil Numarasıyla Sigorta Hukuk ,Trafik Kazaları Uzmanı , Aktüerya Hesap Bilirkişisi ,Tazminat Hesap Uzmanı ,Kusur Tespit  Uzmanlık alanlarında  Bilirkişilik görevi üstlenmiş bulunmaktayım.
        2017 yılında 5019 Başvuru No, 5418 Sicil Numarasıyla Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar, Sigorta Hukuku, Trafik Kazaları Uzmanı, Aktüerya Hesap Bilirkişisi , Tazminat Hesabı Uzmanı, Kusur Tespiti Uzmanlık alanlarında  Bilirkişilik görevi üstlenmiş bulunmaktayım.
       2019 yılında 3225 Başvuru No, 35709 Sicil Numarasıyla Aktüerya  (İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma), İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

       2020 yılında Aktüerya  (İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma), İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar alanında Bilirkişilik görevi üstlenmiş bulunmaktadır.

***Özel rapor talep edilmesi durumunda hazırlanacak Hukuki Mütalaanın ( Özel Raporun) belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini,hazırlanacak raporun fikir vermek ve kıyaslama yapmak amacıyla kullanılabileceğini,
H.M.K. 293. madde gereği mahkemelere Uzman Görüşü olarak sunulabilse dahi mahkemeler tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmadığını, 
mahkeme nezdinde bağlayıcılığının bulunmadığını farklı hesaplama ve bilirkişi yöntemlerinin mevcut olduğunu verilecek raporun farklı görüşlere
tabi olabileceğini bildiğimi UYARI ve açıklamaları okuduğumu şimdiden kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.