Makale ve Yayınlar

Uluslararası Tahkim Kitapları

Uluslararası Tahkim Kitapları

Uluslararası tahkim konusunda önde gelen bir dizi kitap son yıllarda çevrimiçi olarak kullanıma sunuldu ve kolayca başvurulabilecek büyük bir sanal kitaplık sağladı. Görüntülenebilen metin sayfalarının sayısı sınırlı olma eğilimindeyken, yine de önemli miktarda ayrıntılı bilgiye erişilebilir. Bu sanal kütüphane aracılığıyla ücretsiz olarak danışılabilen , uluslararası ticari tahkim üzerine onlarca önde gelen kitabın yanı sıra  yatırımcı-Devlet tahkimi (ISDS) üzerine kitaplar ve uluslararası inşaat tahkimi üzerine kitaplar bulacaksınız.


UNCITRAL Tahkim Kuralları Rehberi, C. Croft, C. Kee ve J. Waincymer (2013)

Bu kitap, kuralların her bir Maddesini analiz ederek ve uygulayıcılar için faydalı yorumlar sağlayarak UNCITRAL Tahkim Kurallarına sağlam bir genel bakış sağlar.


Londra'da Uluslararası Tahkim için Pratik Bir Rehber, H. Heilbron (2008)

Londra'daki koltuklarıyla tahkimlerle ilgili olan bu kitap, İngiliz hukuk sistemi ve hukuk uygulamasına genel bir bakışın yanı sıra tahkimin nasıl yapılacağına ilişkin pratik tavsiyeler sunar. davalar 1996 Tahkim Yasası uyarınca gerçekleşir.


Arbitrability: International & Comparative Perspective, L. Mistelis, ‎S. Brekoulakis (2009)

Her ihtilaf tahkime elverişli değildir, yani tahkim yoluyla çözülebilir değildir. Bu kitap, New York Konvansiyonu ve çeşitli ulusal yasalar kapsamındaki tahkime elverişlilik kavramını araştırmakta ve ayrıca vergiler ve ödeme aczi ile ilgili olanlar gibi belirli uyuşmazlık sınıflarına göre tahkimin sınırlarını incelemektedir. Temel olarak doğası gereği akademik olmasına rağmen, kitap iyi yazılmış.


Tahkim Yasası 1996, R. Merkin, ‎L. Flannery (2014)

UNCITRAL Model Kanunundan esinlenen ancak onunla ilgili olarak birçok önemli yönden farklılık gösteren 1996 İngiliz Tahkim Yasası, yakın zamanda güncellenen ve çok sayıda hukuk ilminden alıntı yapan bu faydalı ciltte ayrıntılı olarak incelenmektedir. İngiltere ve Galler'deki mahkemeler. İngiltere'deki uluslararası tahkim hukukunun hem yerel hem de uluslararası birçok yönünü kapsayan, Londra'da bulunan uluslararası ticari tahkimler için temel bir okumadır.


Değişen Zamanlarda Tahkim Savunuculuğu, AJ van den Berg (2011)

Bu kitap, keşif, belirli anlaşmazlıklar için medyanın kullanımı, tanık hazırlama ve düzeltme gibi tahkim savunuculuğuyla ilgili konulara odaklanan çeşitli uluslararası tahkim uygulayıcılarının makalelerini içerir. ve hakem kararlarının açıklığa kavuşturulması. Bazı denemeler diğerlerinden daha pratik açıdan ilgi çekici olsa da, tahkim uygulayıcıları için faydalı bir kitaptır.


Karmaşık Uluslararası Sözleşmelerde Tahkim, J. Frick (2001)

Bu kitap, tarihli olmasına rağmen, yargı alanları arasında uzanan karmaşık bir uluslararası uyuşmazlık uluslararası tahkim yoluyla çözüldüğünde ortaya çıkan yasal sorunların çoğunu analiz etmektedir.


Kanada Tahkim Hukuku: Uygulama ve Prosedür, J. Casey (2012)Bu kitap, hem federal mevzuata hem de eyalet mevzuatına dayalı olarak Kanada'daki tahkim uygulaması ve prosedürüne iyi bir giriş sağlar.


Türkiye Tahkim Hukuku: Uygulama ve Usul, Z. Akıncı (2011)

Bu kitap, Türk tahkim hukukunun kaynaklarından, tahkim mahkemesinin oluşumuna, delillerin toplanmasına ve iptaline kadar Türkiye'de tahkimin tüm yönlerini incelemektedir. ödül. Kitap, Türkiye'de bir koltuğu olan uluslararası tahkime sahip olan veya bir tahkim kararını Türkiye'de tenfiz etmeyi planlayan herkes için çok yararlıdır.


Uluslararası İş Uyuşmazlıklarının Tahkimi, W. Park (2012)

Tanınmış Profesör William W. Park tarafından yazılan bu kitap, uluslararası tahkime ilişkin dünyanın dört bir yanından çeşitli içtihatları analiz ederek, tahkim prosedürüne ve maddi normlara genel bir bakış sağlar.


Tahkim Kuralları-Ulusal Kurumlar, L. Mistelis, L. Shore (2010)

Diğer kitaplar kurumsal tahkim kurallarını daha derinlemesine araştırırken, bu kitap Dubai gibi birçok farklı tahkim kurumunun tahkim kurallarına genel bir bakış sağladığı için yararlıdır. merkezli DIAC, Avustralya merkezli ACICA, Milano merkezli CAM, Sırp FTCA, Londra merkezli denizcilik LMAA ve başka yerlerde çok az eleştirel yorum alan Japonya merkezli JCAA.


Arap Ülkeleriyle Tahkim, J. El-Ahdab (2011)Bu kitap, Arap Devletlerinde ülke bazında tahkim prosedürünü ve uygulamasını analiz etmektedir. Ayrıca Amman Ticari Tahkim Sözleşmesini ve Yargı İşbirliğine İlişkin Riyad Arap Sözleşmesini de analiz eder.


A Guide to the ICC Tahkim Kuralları, Y. Derains, E. Schwartz (2005)

Bu klasik kitap, ICC Tahkim Kuralları hakkında ayrıntılı makale makale yorumların yanı sıra ilgili ulusal mahkeme kararlarına ve uluslararası ticari doktrin tartışması ile birlikte tahkim kararları. 2012 ICC Kuralları tarafından tesis edilen değişiklikleri dikkate alacak şekilde henüz güncellenmemiş olsa da, bu değişiklikler sadece mevcut uygulamayı kodladığı için bu kitap ICC tahkim uygulamasına ilişkin değerli bir referans çalışması olmaya devam etmektedir.


ICDR Uluslararası Tahkim Kuralları Rehberi, M. Gusy, J. Hosking ve F. Schwarz (2011)
Bu iddialı kitap, ICDR tahkimleri için faydalı bir başlangıç ​​noktasıdır. Diğer önde gelen tahkim kurumlarının kurallarıyla karşılaştırmalı olarak, ICDR Uluslararası Tahkim Kurallarındaki 37 maddenin her biri hakkında yorum sağlayan tematik olarak düzenlenmiştir.


LCIA Tahkim Kuralları Rehberi, P. Turner, R. Mohtashami (2009)Uluslararası ticari tahkime ilişkin neredeyse tüm kitaplar aynı zamanda LCIA tahkimini de kapsamakla birlikte, bu şu anda münhasıran bu tahkime adanmış önde gelen referans kitabıdır. Her bir kural için kapsamlı bir yorum sağlayarak tematik olarak gruplandırılmıştır.


Uluslararası Tahkim Üzerine Carbonneau: Collected Essaye, T. Carbonneau (2011)Bu bilimsel cilt, uluslararası tahkimin yargısallaştırılması, ulusal hukuk ve mahkemelerin rolü ve karar verme kararı gibi konuları seçkin profesör ve hakem Thomas Carbonneau'nun bakış açısından araştırıyor.


Karşılaştırmalı Uluslararası Ticari Tahkim, J. Lew, L. Mistelis, S. Kröll (2003)Uluslararası ticari tahkim hakkındaki bu kitap, başka bir uluslararası tahkim klasiğidir. Tarafların ve hakemlerin ne yaptıkları, tahkimin nasıl yürütüldüğü, tahkim anlaşmasına ilişkin esaslar, tahkim kurulunun oluşumu, rolü ve işlevleri ile tahkim kararının önemi ve etkisi anlatılmaktadır.


Karşılaştırmalı Milletlerarası Tahkim Hukuku, J.-F. Poudret, S. Besson (2007)Bu kitap, uluslararası ticari tahkim üzerine iyi bilinen bir Fransız incelemesinin güncellenmiş bir versiyonudur. tahkim anlaşmasının akdedilmesinden hakem kararının tenfizine kadar olan tahkim prosedürünün her adımını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alarak, uluslararası tahkim sürecinin başından sonuna kadar okuyuculara rehberlik eder. Medeni hukuk yargı alanlarındaki tarafları içeren davalar için daha kullanışlıdır.


Karmaşık Tahkimler: Çok Taraflı, Çok Sözleşmeli, Çok Sayılı ve Toplu Davalar, B. Hanotiau (2006)Karmaşık tahkimlerle ilgili bu faydalı kitap, Devletleri ve şirket gruplarını içerenler de dahil olmak üzere, çok taraflı ve çok sözleşmeli uyuşmazlıklardan kaynaklanan sorunların kapsamlı bir analizini sağlar. Bir tahkim şartının imzacı olmayanlara ne zaman genişletilebileceği ve davalının, tahkim anlaşmasından veya üçüncü şahıslardan haberdar olsunlar, diğer davalıları tahkime katılıp katamayacağı gibi birçok sorun derinlemesine analiz edilmektedir. Bu kitap, uluslararası ticari tahkimde yer alan hem uygulayıcılar hem de akademisyenler için yararlı bir kaynaktır.


Uluslararası Tahkimde Rıza, AM Steingrube (2012)Rıza, elbette, uluslararası tahkimin temel taşıdır, çünkü bir anlaşmazlığın taraflarının rızası olmadan, hakem bir davanın esası hakkında karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Bu kitap, çoğu tahkim uygulayıcısı için büyük bir kullanım olamayacak kadar teorik olmasına rağmen, bugüne kadar tahkimde rıza kavramının en ayrıntılı görünümünü sunmaktadır.


Tahkimde Müvekkilin İlk Düşmanı Olarak Avukat, U. Draetta (2014)Bu kitap, yanlış hukuk danışmanı seçilirse uluslararası bir tahkim sürecinde nelerin yanlış gidebileceğini araştırıyor.


Uluslararası Tahkimde Elektronik İfşa, D. Howell (2008)Kitap, e-keşfi uluslararası tahkim bağlamında ele alıyor ve hem ortak hukuk hem de medeni açıdan e-ifşaya ilişkin rehberlik sağlıyor.


Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, J. Savage (1999)Bu ünlü incelemenin modası geçiyor, ancak yine de uluslararası tahkim alanında sıklıkla ona güveniliyor ve daha önce bu konuda önde gelen kitaptı. Uluslararası ticari tahkim hukuku ve uygulamasının derinlemesine bir analizini sağlar ve uygulamada sıklıkla atıfta bulunulur.


SIAC Kuralları Rehberi, M. Mangan, L. Reed, J. Choong (2014)Uzun süredir gecikmiş olan bu kitap, SIAC Tahkim Kuralları hakkında madde madde rehberlik sağlar ve önde gelen uluslararası tahkim uygulayıcıları tarafından yazılmıştır. Bir SIAC tahkimine dahil olan herkes için faydalıdır.


Uygulamada ICC Tahkim, E. Schäfer, H. Verbist, C. Imhoos (2004)Bu kitap Derains ve Schwartz'ın kitabından daha az eksiksizdir, ancak iyi yazılmıştır ve ICC Tahkim Kuralları'nın makale bazında yararlı bir incelemesini sağlar.


ICDR Ödülleri ve Yorumları, G. Hanessian ve J. Kaplan (2012)Bu kitap, ICDR tahkim uygulamasını, uluslararası tahkimde elektronik keşif, hakem ifşa standartlarını gözden geçirmekte ve bir dizi ICDR tahkim kararı hakkında yorumlar sunmaktadır. Birçok yazarın eserlerinin bir koleksiyonudur.


Uluslararası Tahkimde Geçici ve Acil Yardım, I. Laird, B. Sabahi ve AM Whitesell (2015)
Tüm tahkimler, rahatlama olması için nihai bir karara kadar bekleyemez. Bu son kitap, tahkim mahkemelerinin ihtiyati tedbir sunma yetkisinin yanı sıra ulusal mahkemelerin ihtiyati tedbir kararı verme yetkisini analiz etmekte ve acil durum hakemlerinin rolünü gözden geçirmektedir.


Uluslararası Tahkimde Geçici Tedbirler, L. Newman ve C. Ong (2014)
Bu faydalı kitap, Arjantin'den Vietnam'a kadar birçok farklı Eyalet mahkemesi önünde tahkime destek olarak verilebilecek geçici tedbirleri gözden geçirmektedir. Bireysel bölümler, tanınmış uluslararası tahkim uygulayıcıları tarafından ülke bazında hazırlanmıştır.


Uluslararası Tahkim ve Forum Seçim Sözleşmeleri: Taslak ve Yürütme, 3. Baskı, G. Born (2010)Gary Born, uluslararası tahkimle ilgili başka bir açık ve yetkili çalışma hazırladığı için övgüyü hak eden önde gelen bir hakem ve uygulayıcıdır. Bu cilt, farklı uyuşmazlık çözümü hükümlerinin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin birçok yararlı açıklamayı ve tahkim ve mahkeme seçimi hükümlerinin taslağının tüm unsurlarının ayrıntılı tartışmasını içerir. Ayrıca, çok çeşitli ticari bağlamlarda kullanım için kesin ifadeler sağlayan çok sayıda revize edilmiş model tahkim ve forum seçim maddeleri sağlar.


Uluslararası Tahkim ve Uluslararası Ticaret Hukuku: Sinerji Yakınsama ve Evrim, S. Kroll, L. Mistelis, V. Perales, V. Rogers (2011)Willem C. Vis Arbitration Moot'un kurucusu tarafından yazılan bu kitap, patolojik tahkim hükümleri, Romanya'da ticari tahkim ve çeşitli diğer çeşitli konular gibi 45 bölümünde bir dizi faydalı konuyu kapsamaktadır. Günlük kullanım için fazla eklektiktir ancak yarışmaya hazırlanan öğrenciler için faydalı olabilir.


Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk: Pratik Bir Kılavuz, M. McIlwrath, J. Savage (2010)Bu oldukça yeni yayın, uluslararası tahkim ve arabuluculuk hakkında pratik ancak kapsamlı bir genel bakış sağlar, ancak referanslarının azlığı göz önüne alındığında, avukatlardan ziyade kurum içi avukatlar için daha faydalıdır.


Uluslararası Tahkim: Çağdaş Konular ve Yenilikler, J. Moore (2013)Bu eklektik kitap, uluslararası tahkimdeki güncel konulara iyi bir bakış açısı sunar, ancak düzenli olarak kullanılamayacak kadar çeşitlidir. Tahkim ve deniz hukuku, yatırımcı-Devlet tahkimlerinde değerleme ve insan haklarının uluslararası tahkim üzerindeki etkisi ile ilgili bölümleri okumaya değer.


İsviçre'de Uluslararası Tahkim Hukuku ve Uygulaması, G. Kaufmann-Kohler ve A. Rigozzi (2015) Bu kitap, tahkim hukuku, tahkim mahkemesi ve kararın iptali ve tenfizi gibi konularla ilgili olarak, İsviçre'deki uluslararası tahkim hukuku ve uygulamasına mükemmel bir genel bakış içermektedir.


Uluslararası Tahkim Hukuku ve Uygulaması, M. Rubino-Sammartano (2001)Profesör Rubino-Sammartano'nun kitabı çıktığında hem uygulayıcılar hem de akademisyenler için çok faydalı oldu. Eski hale geliyor, ancak yine de uluslararası tahkim hukuku ve prosedürü hakkında iyi bir genel bakış sunuyor.


Uluslararası Ticari Tahkim, G. Born (2014)Bu kitap, piyasadaki en kapsamlı uluslararası ticari tahkim ders kitaplarından biridir. Genellikle belirli bir hukuk sistemi açısından yazılan diğer tahkim ders kitaplarının aksine, karşılaştırmalı hukuk perspektifinden yazılmıştır. Bu nedenle, bu ders kitabı, uluslararası ticari tahkim sürecinin birçok yönü hakkında yorum ve analiz için birçok rakibinden daha faydalıdır.


International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective, S. Greenberg, C. Kee, J. Weeramantry (2011)Bu, uluslararası ticari tahkim hakkında kapsamlı bir ders kitabı değildir, ancak Asya ülkelerini içeren uluslararası ticari tahkim yargılamaları için yararlıdır ve iyi araştırılmış ve günceldir.


Uluslararası Fikri Mülkiyet Tahkimi, T. Cook ve A. Garcia (2010)Fikri mülkiyet anlaşmazlıkları, doğası gereği çok yargı yetkisine sahip olma eğilimindedir ve fikri mülkiyet hukukunu içeren uluslararası tahkimler giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu kitap, fikri mülkiyet anlaşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümüne ilişkin iyi bir genel bakış sunmaktadır.


Uluslararası Satış Hukuku ve Tahkim: Sorunlar, Davalar ve Yorum, J. Morrissey, J. Graves (2008)Bu kitap, adından da anlaşılacağı gibi, söz konusu anlaşmazlık ters giden uluslararası bir işlemle ilgili olduğunda yararlıdır. Uluslararası satış hukuku açısından en önemli anlaşma olan Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine (CISG) önemli ölçüde odaklanmaktadır.


Uluslararası Satış Hukuku: Küresel Bir Mücadele, L. DiMatteo (2014)Morrisey ve Graves'in 2008 kitabı gibi, bu kitap da CISG'yi, çeşitli Devletler tarafından nasıl yorumlandığını ve uluslararası tahkim, temel ihlaller ve uluslararası satış uyuşmazlıklarında tazminatın hesaplanmasına ilişkin kuralları incelemektedir.


Redfern & Hunter on International Arbitration, N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, M. Hunter (2004)Bu klasik metin yakın zamanda güncellendi, ancak en son baskı çevrimiçi olarak mevcut değil. Özlü ve iyi organize edilmiş, okuyucuyu tahkim sürecinin farklı aşamalarında yönlendirir. Karmaşık konulara doğrudan yaklaşımıyla ünlüdür ve yazı, erişilebilir ve pedagojik tarzıyla övülmüştür.


Milletlerarası Tahkimde Delil Kuralları: Açıklamalı Bir Kılavuz, N. O'Malley (2012)Uluslararası Tahkimde Delil Kuralları: Açıklamalı Bir Kılavuz, sınır ötesi uyuşmazlık çözümünde yer alan uygulayıcılar, hakemler ve kurum içi danışmanlar için değerli bir referanstır. Çok sayıda vakaya dayalı yorumla birlikte, kanıtlama prosedürüyle ilgili ortak sorunları ve soruları ele alır.


Uluslararası Tahkimde Yumuşak Hukuk, L. Newman ve M. Radine (2014)Bu kitap, ifşa, etik ve belge üretimi gibi konularla ilgili olarak, bir tahkim yürütürken uluslararası hakemler tarafından sıklıkla izlenen protokoller ve kılavuzlara genel bir bakış da dahil olmak üzere, tahkimlerin organizasyonu ve genel yönetimi ile ilgili yumuşak hukuku incelemektedir.


Uluslararası Tahkimde Savunuculuk Sanatı, D. Bishop ve E. Kehoe (2010)Bu kitap, kültürel farklılıklar, etik hususlar, psikolojik faktörler ve stratejik hususlar gibi uluslararası tahkimde savunuculukla ilgili konulara genel bir bakış sunmaktadır. En çok genç uygulayıcılar için yararlıdır.


The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International Contracts, J. Paulsson, N. Rawding, L. Reed (2011)Bu kitap, kurum içi danışmanlara ve uygulayıcılara tam olarak bilgilendirilmiş tahkim hükümlerinin taslağının hazırlanmasında yardımcı olmak için yararlıdır.


Uluslararası Tahkimde Delil Elde Etmeye İlişkin IBA Kuralları: Bir Kılavuz, P. Ashford (2010)Delil Toplamaya İlişkin IBA Kuralları, dünya çapında uluslararası tahkimin ortak bir özelliğidir ve bu pratik kılavuzda yazar, Kuralların ayrıntılı bir tartışmasını ve Hazırlama Komitesi'nin yorumunu, Kurallar ve Kurallar arasındaki etkileşimin bir analiziyle birleştirir. başlıca tahkim kurumlarındandır. IBA Kuralları yumuşak hukuk olmasına ve genellikle yalnızca ilham almasına rağmen, bu kitap kanıtlarla ilgili zor soruları içeren tahkimler için yararlıdır.


Uluslararası Satışlarda Tazminat Hukuku, D. Saidov (2008)Bu kitap CISG, UPICC ve PECL'ye odaklanmıştır ve nedensellik, öngörülebilirlik ve hafifletme dahil olmak üzere uluslararası satışlar için zararları kanıtlamak için gerekli olan yasal unsurları ve başarılı olmak için yerine getirilmesi gereken ispat yükünü gözden geçirmektedir. tazminat talebi.


Uluslararası Tahkim için Önde Gelen Hakemler Rehberi, L. Newman, ‎R. Tepe (2014)Emmanuel Gaillard gibi dünyanın en ünlü hakemlerinin çoğu bu kitaba katkıda bulunmuştur. Diğer bazı çalışmalardan daha az pratik olmakla birlikte, bu kitap, hakemlerin perspektifinden uluslararası tahkime bir bakış sunduğu için yine de ilginçtir.


New York Konvansiyonu: Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması, H. Kronke, P. Nacimiento, D. Otto, N. Port (2010)Bu faydalı kitapçık, Sözleşmeci Devletler tarafından konulan çekincelerin kullanımı, tahkim yeri ile tahkim yeri dışında aranan tanınma arasındaki ayrımlar, mahkemelerin rolü dahil olmak üzere New York Sözleşmesi uyarınca kararların uygulanması sırasında ortaya çıkan başlıca sorunları kapsar. Hakem kararlarının gözden geçirilmesinde ve Sözleşme'nin yasal süreç standartlarını korumaya odaklanmasında. Bu çalışma hem uygulayıcılar hem de akademisyenler için yararlıdır.


Uluslararası Ticari Tahkim Üzerine Uygulayıcının El Kitabı, F.–B. Weigand (2010)Bu kitap, uluslararası kabul görmüş tahkim kuralları hakkında çeşitli uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından ülke raporları ve yorumlarıyla birlikte uluslararası ticari tahkime kısa bir giriş sağlar. Avusturya, Belçika, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Singapur, İsveç, İsviçre ve ABD'deki uluslararası tahkim hukuku hakkında faydalı raporlar içerir.


Uluslararası Ticari Tahkim İlkeleri ve Uygulaması, M. Moses (2012)

Bu kitap kapsamlı bir ders kitabı değildir, ancak çok yakın zamanda güncellenmiştir ve uluslararası ticari tahkime kısa ve öz bir genel bakış sağlar.


UNIDROIT İlkeleri Uygulamada, M. Bonell (2006)

Bu kitap, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin UNIDROIT İlkeleri hakkında içtihat ve yorumlar sunmaktadır. Bu tek tip yasa, birçok uluslararası sözleşme uyuşmazlığına uygulanabilir ve bu kitap, UNIDROIT İlkelerinin çeşitli mahkemeler ve tahkim mahkemeleri tarafından yorumlanmasına ilişkin içtihatlara iyi bir genel bakış sağlar.


UNCITRAL Tahkim Kuralları: Bir Yorum (Uluslararası Hukuk üzerine Oxford Yorumları), D. Caron, L. Caplan (2013)Bu kitap, yakın zamanda güncellenen UNCITRAL Tahkim Kuralları hakkında önde gelen kitaptır. Herhangi bir UNCITRAL tahkiminde yer aldığında son derece uygundur ve okumaya değer.


Uluslararası Tahkimde Üçüncü Taraf Finansmanı, L. Nieuwveld, V. Shannon (2012)Bir üçüncü tarafın herhangi bir nihai tahkim kararının bir payı karşılığında bir tahkim için ödeme yaptığı üçüncü taraf finansmanı, sağlam temelli iddiaları olan daha zayıf davacıların tahkime erişmesine izin vererek, uluslararası tahkimdeki güç dengesini zaten değiştirmektedir. Adalet. Bazıları bunun kötüye kullanıma da açık olduğundan korkuyor. Bu konuyla ilgili ilk kitap olan bu kitapta, yazarlar çeşitli ülkelerdeki yasal rejimi mevzuata, yargı görüşlerine, etik görüşlere ve bu yargı alanındaki üçüncü taraf finansmanının durumunu açıklayan uygulama anekdotlarına dayalı olarak analiz eder ve değerlendirir.


Tekdüzen Bir Uluslararası Tahkim Yasasına Doğru mu? A. Schlaepfer, P. Pinsolle ve L. Degos (2012)Uluslararası Tahkim Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kitap, önde gelen tahkim uygulayıcılarının, gelişmekte olan tahkime uygulanabilir ulusötesi kuralların olup olmadığı konusuyla ilgili makalelerinin bir derlemesidir. Doğası gereği teorik olan bu kitap, yine de mevcut uluslararası tahkim uygulayıcıları için ilgi çekicidir.


Viyana Kuralları: Avusturya'da Uluslararası Tahkim Üzerine Bir Yorum, F. Schwarz, C. Konrad (2009)Bu yorum, her ikisi de 1 Temmuz 2006'da yürürlüğe giren Viyana Kuralları ve Avusturya Tahkim Yasası'nı inceler. Makale madde yorum sağlar ve Viyana'da tahkime katılan herkes için faydalı bir okumadır.

 

İnşaat Sözleşmelerinde Karar, J. Redmond (2001)

Tarihli olmasına rağmen, bu kitap hüküm tebligatı, hükmün icrası ve hakimin kararı gibi konuları İngiliz hukukuna odaklanarak içermektedir.


İnşaat Sözleşmelerinde Tahkim Uygulaması, D. Stephenson (2008)

Bu kitap, inşaat tahkiminin usule ilişkin ve kanıtlayıcı yönlerine mükemmel bir genel bakış sağlar. İngiliz hukukuna odaklanırken, herhangi bir tahkim yerinde meydana gelen inşaat anlaşmazlıkları için yararlıdır.


İnşaat Hasarlarının Hesaplanması (2001)

Bu kitap, inşaat tahkimlerinde ileri sürülecek tazminat taleplerinin belirlenmesinde faydalıdır. Diğer konuların yanı sıra hasar hesaplama, işçilik maliyetleri, ekipman, malzeme maliyetleri, tahvil ve sigorta maliyetleri, ev ofis genel giderleri, kâr, tasfiye zararları, faiz ve yasal ücretler gibi genel ilkeleri gözden geçirir. Amerikan bakış açısıyla yazılmış olsa da, diğer yasalara göre bir inşaat tahkiminde tazminat hesaplaması için yine de yararlıdır.


İnşaat Değişikliği Emri Talepleri, M. Callahan (2005)

Bu faydalı kitap, değişiklik emri verme yetkisi, gecikmeler ve müdahalelerden kaynaklanan değişiklikler ve bir inşaat sözleşmesinin feshinden kaynaklanan değişiklikler gibi konular da dahil olmak üzere değişiklik emirleri hakkında derinlemesine bir rehberlik sağlar.


İnşaat Sözleşmesi Varyasyonları, M. Çavuş ve M. Wieliczo (2014)

Bu yeni ve faydalı kitap, diğer konuların yanı sıra sözleşme yorumu, inşa riski ve metodolojisi, varsayılan varyasyonlar ve yüklenicinin işlere ilişkin yükümlülükleri dahil olmak üzere varyasyon iddialarının derinlemesine bir analizini sağlar.


İnşaat Gecikmesi İddiaları, B. Bramble, M. Callahan (2011)

Bu son kitap, gecikme iddialarını içeren inşaat tahkimlerinde uygulayıcılar tarafından kullanılan önde gelen bir referans çalışmasıdır. Ayrıca, gecikmelerin etkisini kanıtlamak için inşaat çizelgelerini kullanma konusunda yararlı bir analiz sağlar.


İnşaat Hukuku, J. Bailey (2011)

Bu kitap, inşaat hukukunu destekleyen yasal ve ticari çerçevelerin yanı sıra performans güvenliği, hasarlar, kusurlar, sözleşmenin ihlali ve ihmal ile ilgili konulara sağlam bir genel bakış sağlar. Kitap İngiliz hukukuna odaklanırken, ortak hukuk hukuk sistemleri kapsamındaki uluslararası inşaat tahkimleriyle ilgilidir.


Coulson İnşaat Kararı Üzerine, P. Coulson (2011)

Bu kitap, İngiliz hukuku bağlamında modern yargılama hakkında rehberlik sağlar.


İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Analiz, PJ Keane ve AF Caletka (2015)

Bu son kitap, inşaat gecikmelerinin belirlenmesi, inşaat gecikmelerinin analizi, gecikme analiz teknikleri ve bir inşaat uyuşmazlığına ilişkin gecikmelerin hesaplanmasında ortaya çıkabilecek sorunlu konular hakkında rehberlik sağlar.


FIDIC: Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinin Analizi, R. Knutson (2005)

2005 yılından itibaren bu cilt, FIDIC formları kapsamındaki sözleşmeleri, sağladıkları yargılama ve tahkim prosedürleri de dahil olmak üzere ayrıntılı olarak analiz eder.


Uluslararası İnşaat Tahkim Hukuku, J. Jenkins, S. Stebbings (2006)

İnşaat sözleşmeleri kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik faydalı pratik rehber, bu kitap öncelikle kurum içi danışmanlara yöneliktir. Arabuluculuk, uzlaştırma, uyuşmazlık inceleme kurulları ve uzman panelleri tarafından verilen kararların yanı sıra inşaat tahkimlerine sağlam bir genel bakış sağlar.


İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Keating, V. Ramsey, S. Furst (2012)

Klasik bir inşaat hukuku metni olan bu kitap, inşaat sözleşmelerini yöneten yasal ilkeler ve bunların Birleşik Krallık ve diğer Avrupa yargı bölgelerindeki mahkemeler tarafından yorumlanması hakkında faydalı bir referanstır. Bununla birlikte, yalnızca inşaat hukuku tahkimlerine odaklanmamaktadır.


İnşaat Sektöründe Arabuluculuk: Uluslararası Bir İnceleme, P. Brooker, S. Wilkinson (2010)

Bu kitap, ortak hukuk yargı alanlarında arabuluculuğa odaklanarak, inşaat tahkimlerinde uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına iyi bir genel bakış sağlar.


İnşaat İddialarının Kanıtlanması ve Fiyatlandırılması, R. Cushman, J. Carter (2000)

Bu kitap, hasarların sunumu, zararların tespiti ve sorumluluk tesis edilmesini kapsayan, inşaat hasarları konusunda önde gelen bir referans çalışmasıdır. Uzun zamandır avukatlar, adli tıp danışmanları, mal sahipleri, inşaat yöneticileri, müteahhitler ve inşaat iddialarıyla ilgilenen tasarım uzmanları için temel bir kılavuz olmuştur.


FIDIC Sözleşme Biçimleri, N. Bunni (2013)

Bu klasik kitap, FIDIC inşaat tahkimlerine dahil olan herkes için yararlıdır ve FIDIC Sözleşme Formları hakkında önde gelen bir referans çalışmasıdır.


İnşaat Uyuşmazlıkları Hukuku, C. Chern (2014)

Bu son kitap, hem medeni hukuk hem de ortak hukuk ülkelerindeki inşaat uyuşmazlıkları hukukunu, inşaat sözleşmesini, ihtilaf ve sorumluluk alanlarını ve inşaat ihtilaflarına karşı savunmaları incelemektedir. Müteahhitler ve tahkim uygulayıcıları için iyi yazılmış ve kullanışlıdır.