Makale ve Yayınlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI 
ÇIKIŞ KODU  AÇIKLAMASI KIDEM TAZMİNATI  İHBAR TAZMİNATI  İŞSİZLİK MAAŞI 
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından
haklı sebep bildirilmeden feshi
ALABİLİR ALABİLİR ALABİLİR
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ALABİLİR


ALAMAZ
ALABİLİR
8  Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle ALABİLİR


ALAMAZ

ALAMAZ
9  Malulen emeklilik nedeniyle ALABİLİR


ALAMAZ

ALAMAZ
10 Ölüm ALABİLİR


ALAMAZ

ALAMAZ
11  İş kazası sonucu ölüm ALABİLİR
ALAMAZ

ALAMAZ
12 Askerlik ALABİLİR


ALAMAZ

ALAMAZ
13 Kadın işçinin evlenmesi ALABİLİR


ALAMAZ

ALAMAZ
14  Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması ALABİLİR


ALAMAZ

ALAMAZ
15 Toplu işçi çıkarma ALABİLİR

ALABİLİR ALABİLİR
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı
 işverene ait diğer işyerine nakli

ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
17 İşyerinin kapanması  ALABİLİR

ALABİLİR ALABİLİR
18  İşin sona ermesi ALABİLİR

ALABİLİR ALABİLİR
19  Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.
 Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
20  Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.
Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
21 Statü değişikliği
ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
22  Diğer nedenler
ALAMAZ

ALAMAZ

ALAMAZ
23  İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih  ALABİLİR


ALAMAZ: 
ALABİLİR
24  İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih ALABİLİR


ALAMAZ
ALABİLİR
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı
 davranışı nedeni ile fesih
ALABİLİR


ALAMAZ
ALABİLİR
26  Disiplin kurulu kararı ile fesih ALAMAZ
ALAMAZ
ALAMAZ 
27  İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve
 tutukluluk nedeniyle fesih
ALABİLİR
ALAMAZ
ALABİLİR
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih ALABİLİR
ALAMAZ
ALABİLİR
29  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına
aykırı davranışı nedeni ile fesih
ALAMAZ
ALAMAZ
ALAMAZ
30  Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.
Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
ALAMAZ
ALAMAZ
ALAMAZ
31  Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
ALABİLİR ALABİLİR ALABİLİR
32  4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre
özelleştirme nedeni ile fesih
ALABİLİR ALABİLİR ALABİLİR
33  Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi ALABİLİR ALAMAZ ALABİLİR
34  İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin
 değişmesi nedeniyle fesih
ALABİLİR ALABİLİR ALABİLİR
35  6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş ALABİLİR ALAMAZ ALAMAZ
36  KHK İle İşyerinin Kapatılması ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
37  KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
38  Doğum Nedeniyle Ayrılma ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
39 696 KHK İle kamu işçiliğine geçiş ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
41  Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
42  İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından
biri için gerekli vasıflar veya şartlar
kendisinde bulunmadığı halde bunların
kendisinde bulunduğunu ileri sürerek,
 yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler
 veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
43  İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin
 şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi
veya davranışlarda bulunması,
yahut işveren hakkında şeref
ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
44  İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
45  İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması,
işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış
olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
46  İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak,
işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk
 ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
47  İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve
 cezası ertelenmeyen
bir suç işlemesi.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
48  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına
 iki işgünü veya bir ay içinde
 iki defa herhangi bir tatil gününden
 sonraki iş günü,
yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
49  İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu
 görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden
işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve
maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla
 ödeyemeyecek derecede hasara
ve kayba uğratması.
ALAMAZ ALAMAZ ALAMAZ