Hukuki Haber

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yer alan ve tazminat hesabında Borçlar Kanunun haksız fiil hükümleri yerine, " ..tazminatlar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-17.pdf