23. Hukuk Dairesi 2019/136 E. , 2019/3035 K.

Tarih 07 Ağustos 2019, 10:19
Konum istanbul
Kategori Yargıtay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

23. Hukuk Dairesi         2019/136 E.  ,  2019/3035 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


K A R A R

Davacı vekilince açılan ticari şirket davası sonucunda mahkemece davanın reddine karar verilmiş olup, verilen kararın davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir. 
Bu kez Dairemiz kararına karşı davacı vekilince karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. 
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir. 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 17,70 TL harç ve takdiren 384,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.