1. Hukuk Dairesi 2019/1669 E. , 2019/4190 K.

Tarih 07 Ağustos 2019, 10:18
Konum istanbul
Kategori Yargıtay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Hukuk Dairesi         2019/1669 E.  ,  2019/4190 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 04.04.2017 gün ve 2014/234 Esas 2017/99 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 17.12.2018 gün ve 2671-15605 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:
-KARAR-
Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'nun 440. maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteklerinin REDDİNE, davacıdan HUMK'nun 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 370,00.-TL para cezası alınmasına, karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.