1. Hukuk Dairesi 2019/1464 E. , 2019/4191 K.

Tarih 07 Ağustos 2019, 10:17
Konum istanbul
Kategori Yargıtay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Hukuk Dairesi         2019/1464 E.  ,  2019/4191 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ:TAPU İPTALİ-TESCİL-TAZMİNAT 

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 28.04.2015 gün ve 2015/101 Esas 2015/178 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 17.12.2018 gün ve 12174-15610 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde birleştirilen davanın davacısı ... vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:
-KARAR-
Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'nun 440. maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteklerinin REDDİNE, birleştirilen davanın davacısı Kağan Akileden HUMK'nun 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 370,00.-TL para cezası alınmasına, karar düzeltme harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.