1. Hukuk Dairesi 2019/619 E. , 2019/4192 K.

Tarih 07 Ağustos 2019, 10:16
Konum istanbul
Kategori Yargıtay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Hukuk Dairesi         2019/619 E.  ,  2019/4192 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 4.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 07.07.2015 gün ve 2012/145 Esas 2015/243 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 26.09.2018 gün ve 14817-12831 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:
-KARAR-
Karar düzeltme dilekçesinde yazılı nedenler HUMK'nun 440. maddesinde gösterilen dört halden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, 6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollamasıyla karar düzeltme isteklerinin REDDİNE, HUMK'nun 442/3. maddesi ve 4421 sayılı Yasa gereğince takdiren 370,00'er.-TL para cezası ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca bakiye 17,70.-TL karar düzeltme harcının davalılardan alınmasına, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.