Avukatlık Ücreti

Tarih 16 Mayıs 2019, 16:14
Konum
Kategori Anayasa Mahkemesi Kararları

AÇIKLAMA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Anayasa  Mahkemesi  Baskanlığından:

 

Esas Sayısı  :  2017/154

Karar Sayısı :  2019/18

Karar Tarihi: 10/4/2019

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN:  Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

İTİRAZIN KONUSU: 19/3/1969  tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun

2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un  77. maddesiyle değiştirilen 164. maddesinin beşinci fikrasının  birinci cümlesinin Anayasa'nın   10., 36. ve 48. maddelerine aykırılıı ileri sürülerek

iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Davacilar tarafndan vekalet ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapilan itirazın iptali ve takibin devamı talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı oldugu kanısına varan mahkeme, iptali icin başvurmuştur.

 

I. İPTALİ İSTENEN  VE İLGİLİ GÖRÜLEN  KANUN HÜKÜMLERİ

 

DEVAMI...

 

 

 

A. İptali istenen Kanun Hükmü

 

Kanun'un  itiraz konusu kuralın da yer aldığı 164. maddesi şöyledir:

"Avukatlık Ücreti"